top of page

L'appel D'un Homme

L'appel D'un Homme.jpeg

L'appel D'un Homme -  Lời kêu gọi tình dục. Nó ở trong tất cả chúng ta. Thể hiện bản thân với sự tự tin và đảm bảo cao nhất.  

Chiều rộng: 36 inch / 91,44 cm

Chiều cao: 48 inch / 121,92 cm

Độ sâu: 1,5  inch / 3,81 cm

Sơn acrylic & phun trên  Thư viện được bọc canvas hạng nặng

P1011742.jpeg

Nghệ sĩ, Corey Ceccarelli,  kèm theo Giấy chứng nhận tính xác thực để khen ngợi việc bán Bức tranh này.
Xác thực hơn nữa cả Mảnh nghệ thuật và Nghệ sĩ. 

bottom of page